نیکسان رایانه در راستای سهل سازی و فراهم نمودن بسترهای مخابراتی ، ارتباطی و شبکه ای برای کسب و کارهای کوچک راه اندازی شده است. رسالت ما ثبت نام و برند تجاری (کسب و کار) شما در فضای جهانی، اجاره فضا در دنیای و فضای کسب و کار نوین، طراحی صفحات متناسب با نوع کار شرکت، برقراری اتصال با اینترنت، پیکر بندی شبکه داخلی، نصب سامانه های ارتباطی، راه اندازی بستر مخابراتی و ارتباطی، مدیریت و پشتیبانی و امنیت اطلاعات می باشد. نیکسان رایانه از سال 1391 در یکی از واحدهای تجاری مجتمع تجاری-اداری نور تهران واقع در تقاطع خیابان ولیعصر-طالقانی فعالیت خود را با فروش تبلت (رایانه لوحی) آغاز نمود و اکنون بصورت فروشگاه اینترنتی و با دریافت مجوز اینماد از وزرات صنعت، معدن و تجارت کلیه خدمات خود را در قالب کسب و کار اینترنتی انجام میدهد.