تجهیزات پسیو شبکه
بلوار میرداماد، نفت جنوبی، ساختمان 55، پلاک 4